IEMAND TROOSTEN DIE EEN KIND HEEFT VERLOREN

Het verlies van een kind is misschien wel de meest ondoorgrondelijke vorm van verdriet. Een ouder kan zich op de een of andere manier verantwoordelijk voelen voor de dood van het kind, hoe onlogisch dit ook is. Bevestig opnieuw wat een geweldige ouder de persoon was.

Hier is een voorbeeld van wat je op een sympathiekaart schrijft voor iemand die een kind heeft verloren: “[naam van het kind] had zoveel geluk dat je als ouder was. Je was ongelooflijk liefdevol en zorgzaam.” Voor het verlies van een wat ouder kind zou je kunnen toevoegen: “Je was een geweldig rolmodel voor [naam van het kind]. Je concentreerde je altijd op het positieve, en ik hoop dat je dat kunt proberen in deze tijd van enorme pijn. Denk aan de glimlach van [kind], en laat het elke dag een beetje licht brengen. “

uitvaart-errahma.nl/